Dokumenty do pobrania:


Organizatorzy

CENTRUM NAUKI i MUZYKI
ul.Górska 3a; Bielsko-Biała
tel.33/8151514

AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

Koordynator:
dr Halina Rechul

kontakt: halina.rechul@gmail.com
lub 797 166 251

Akademia Nauki w Bielsku-Białej
 
Yamaha Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej
 
 

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala
 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 
Ministerstwo Gospodarki

 
 

Ambasadorzy:

Krzysztof Lehnort - Prezes Zarządu spółki ELVITA Sp. z o.o.
Krzysztof Lehnort

 
Zbigniew Bicki - Prezes Zarządu EM&CA S.A.
Zbigniew bicki

 
 

Partnerzy branżowi:

 

Example frontpage image

VI Krajowy Konkurs Energetyczny


Już po raz szósty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny.
Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem:
Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem.
 

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 23 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszej części, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi (zwłaszcza związanymi z energetyką), oraz wzbogacić ich wiedzę. Chcemy również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.
 

CEL KONKURSU

Ambicją Organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.
 
Organizatorom Konkursu zależy na upowszechnianiu w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy, tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia czy integracji sztuki i nauk technicznych.
Najważniejszym przesłaniem Organizatorów jest jednak promowanie i wspieranie osób uzdolnionych naukowo.
 

JURY I ORGANIZATORZY

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków.
Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej.
W skład Jury wejdą także dr inż. Wojciech Radziewicz i dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
Projekt realizuje Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2- III LIceum Ogólnokształcące im Stefana Batorego w Chorzowie - oraz Centrum Nauki i Muzyki z Bielska-Białej.
Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej, ul. Cieszyńska 9.
 

ZADANIE UCZESTNIKÓW

Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów. Szczególnie wysoko będzie cenione niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia.
 
Tematy - kategoria wiekowa od 17 do 19 lat:
Tematy - kategoria wiekowa od 20 do 23 lat:
Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 17. września 2014 roku na terenie ZIAD w Bielsku-Białej (w drugim dniu targów ENERGETAB).
 
Termin nadsyłania prac upływa 17. czerwca 2014 roku.
 
 

POLUB NAS


Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem Smart Music, którego głównym celem wspieranie osób uzdolnionych muzycznie oraz tworzenie warunków rozwoju ich talentu.
 
Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts
 
Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na na stronie internetowej Organizatora, Centrum Nauki i Muzyki pod adresem http://www.akademiabielsko.pl/kontakt.html


 
 


 
 
 
 

Partnerzy:


 

Patronat medialny

      
 
         
 
         

 
Zespół na wesele